Temat: "Akademia podatkowa dla samodzielnych księgowych – część III"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2019-01-15 09:00:00
Data zakończenia: 2019-03-27 15:00:00

Kurs skierowany jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT, kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT oraz podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Generalnego Dyrektora Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT, a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (split payment), a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Istotną kwestię stanowi dodatkowo zachowanie należytej staranności przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.

DZIEŃ 1 – 15.01.2019

Temat: Podatek od towarów i usług – zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania. Powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania. Odwrotne obciążenie. Faktury i kasy rejestrujące.

1. Istota, zakres i zasady opodatkowania VAT.

2. Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego.

4. Podstawa opodatkowania.

5. „Odwrotne obciążenie” – szczególna zasada rozliczania podatku należnego.

6. Faktury.

7. Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”).

 

DZIEŃ 2 – 27.02.2019

Temat: Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.

1. Stawki podatku VAT.

2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT.

3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy.

4. „Ulga na złe długi” w podatku VAT.

5. Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.

 

DZIEŃ 3 – 6.03.2019

Temat: Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja VAT.

1. Zasady odliczania podatku naliczonego.

2. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi.

3. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów.

4. Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności.

5. Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT.

6. Mechanizm podzielonej płatności (split payment).

 

DZIEŃ 4 – 15.03.2019

Temat: Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów.

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.

2. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.

3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

5. Eksport towarów.

6. Import towarów.

7. Rejestracja podatnika VAT UE, wykreślenie z ewidencji podatników „unijnych”, informacje podsumowujące.

 

DZIEŃ 5 – 27.03.2019

Temat: Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.

1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku.

2. „Klauzula nadużycia prawa”.

3. Kontrola podatkowa, a kontrola celno-skarbowa.

4. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające.

5. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.

6. Postępowanie podatkowe i decyzja podatkowa.

7. Zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

8. Powiązanie VAT z innymi podatkami.

Ekspert – doradca podatkowy, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji, współpracował z Portalem Finansowo-Księgowym. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 15.01, 27.02, 6.03, 15.03, 27.03.2019 roku w Suwałkach.

 

Godziny szkolenia: 09:00-15:00.

 

Cena kursu – 1500 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl