Temat: "Rewolucja w cenach transferowych 2018/2019"

Cena: 390 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Minister Finansów opublikował projekt zmian ustawy o CIT oraz ustawy o PIT przewidujący całkiem nową regulację prawną w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz w zakresie cen transferowych.  Zmiany mają wchodzić w życie dnia 1 stycznia 2019 r. Dotychczasowa regulacja prawna zostanie uchylona w całości. Na miejsce starych przepisów pojawią się przepisy nowe. Nowa regulacja będzie szersza, bardziej szczegółowa i bardziej precyzyjna niż regulacja stara. Celem szkolenia jest porównanie bieżącej regulacji prawnej w zakresie cen transferowych z regulacją projektowaną (2018/2019).

I. Zagadnienia ogólne.

1) Cena transferowa.

2) Podmiot powiązany.

3) Podmiot niezależny.

II. Identyfikacja powiązań.

1) Powiązania kapitałowe.

2) Powiązania personalne.

III. Zasady ustalania cen transferowych.

1) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.

2) Metoda ceny odprzedaży.

3) Metoda koszt plus.

4) Metoda marży transakcyjnej netto.

5) Inne metody.

6) Usługi o niskiej wartości dodanej.

7) Pożyczki.

8) Korekta ceny transferowej a korekta dochodu.

IV. Dokumentacja.

1) Limity transakcyjne.

a) Rzeczowe aktywa obrotowe.

b) Środki trwałe.

c) Finansowanie dłużne.

d) Poręczenia lub gwarancje.

e) Wartości niematerialne i prawne.

f) Usługi.

g) Środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing).

h) Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje).

i) Przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego.

j) Inne transakcje.

2) Elementy dokumentacji lokalnej.

3) Elementy dokumentacji grupowej.

4) Kiedy brak obowiązku dokumentacji ?

5) Kiedy analiza danych porównawczych a kiedy analiza zgodności ?

6) Nowe zasady składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.

V. Obowiązki informacyjne.

1) Informacja o cenach transferowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzię sie 11 grudnia 2018 roku roku w Poznaniu.

Godziny szkolenia: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 390 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl