Temat: "Podatek VAT 2019 – nadchodzące zmiany, bieżące problemy"

Cena: 347 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT, w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców i doradców.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów dotyczących VAT, które mają wejść w życie z dniem 1.01.2019 oraz w trakcie 2019 roku. Ponadto w trakcie wykładu zostaną omówione wybrane zagadnienia wnikające z najnowszych interpretacji i wyroków dotyczących VAT, w szczególności w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyka dla podatników. Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zadawane pytania. Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu aktualnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT.

1. Uchwalone i planowane zmiany w VAT na rok 2019:

• korekta VAT w przypadku opóźnienia w zapłacie o 90 dni,

• zmiany dotyczące zasad zwrotu podatku,

• zastąpienie deklaracji (m. in. VAT-7) rozszerzonym JPK_VAT,

• Centralny Rejestr Faktur,

• zmiany sposobu ustalania właściwej stawki VAT (odejście od PKWiU 2008, zmiana wszystkich załączników do ustawy o VAT),

• wiążąca informacja stawkowa jako sposób zabezpieczenia ryzyka sporu co do prawidłowości stosowanej stawki,

• rozszerzenie katalogu branż, które nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego (do 200 000 zł),

• zmiany dotyczące zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości,

• zmiany w zakresie skutków korekty in minus (ograniczenie możliwości odzyskania podatku),

• nowe zasady rozliczeń w związku z emisją, transferem oraz realizacją bonów towarowych,

• odwrotne obciążenie – nowe kategorie towarów objęte odwrotnym obciążeniem, zastąpienie odwrotnego obciążenia obowiązkową „podzieloną płatnością”,

• rozszerzony rejestr podatników VAT oraz obowiązek zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta wymieniony w rejestrze,

• zmiany dotyczące nakładania na podatników „sankcji” za nieprawidłowe rozliczenia,

• inne zmiany.

2. Samochód firmowy a VAT – znaczenie nowych przepisów, najnowsze interpretacje:

• samochód w firmie – wpływ przyjętych zasad rozliczania VAT na zakres prawa do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w PDOP i PDOF po zmianach od 1.01.2019,

• skutki w VAT wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu,

• moment spełnienia warunków formalnych (zaświadczenie, adnotacja) a korzystanie z pełnego odliczenia w przypadku samochodów „konstrukcyjnych”,

• skutki w VAT przeniesienia samochodu z majątku firmowego do majątku prywatnego przedsiębiorcy,

• skutki nieodpłatnego przekazania samochodu innej osobie (np. współmałżonkowi),

• opodatkowanie sprzedaży samochodu przy zastosowaniu metody „VAT marża” – zakres wydatków uwzględnianych przy wyliczeniu marży, dopuszczalność metody w przypadku samochodu zaliczanego przez podatnika do ŚT,

• inne zagadnienia.

3. Kasy fiskalne – nowe przepisy, aktualne interpretacje:

• obowiązek stosowania kas fiskalnych on – line (terminy objęcia poszczególnych branż obowiązkiem stosowania kas podłączonych do Centralnego Repozytorium Kas),

• podanie NIP nabywcy na paragonie jako warunek „wymiany” paragonu na fakturę,

• nowe rozporządzenie regulujące od 1.01.2019 zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych (zmiana zasad stosowania zwolnień),

• nowe zasady wystawiania paragonów (wydanie paragonu przed otrzymaniem zapłaty),

• przekazywanie prezentów „wrażliwych” dla kontrahentów i pracowników a obowiązek stosowania kasy.

4. Prawo do odliczenia podatku naliczonego – sytuacje kontrowersyjne:

• faktura od kontrahenta wykreślonego z rejestru podatników VAT czynnych,

• odliczenie podatku naliczonego z faktury od kontrahenta uznanego przez organy za oszusta – metody weryfikacji kontrahenta (w tym wskazane w ministerialnej „Metodyce”), możliwości obrony z powołaniem na „należytą staranność”,

• skutki karne odliczenia VAT z „pustej faktury” (jak uniknąć kar, grożących zgodnie z Kodeksem karnym, w tym kary pozbawienia wolności),

• odliczanie podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed zarejestrowaniem

• odliczenie VAT przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych – w oczekiwaniu na wyrok TSUE,

• pozostałe zagadnienia związane z odliczaniem podatku naliczonego.

5. Moment powstania obowiązku podatkowego – zagadnienia kontrowersyjne:

• zagadnienia kontrowersyjne wynikające z najnowszych interpretacji dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT, w tym dla: dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika (kuriera), usług spedycyjnych i transportowych, usług budowlanych rozliczanych wg metody „odwrotnego obciążenia”, dostawy maszyn i urządzeń.

6. VAT w obrocie międzynarodowym – wybrane aktualne interpretacje:

• wybrane aktualne interpelacje organów podatkowych dotyczące WDT, WNT, importu usług,

• praktyczne przykłady sytuacji, w których błędy podatników mogą doprowadzić do zakwestionowania ich rozliczeń przez organy podatkowe.

7. Wynajem, podnajem, zakwaterowanie – zasady wynikające z najnowszych interpretacji:

• zasady opodatkowania VAT usług najmu,

• warunki stosowania stawek „zw.”, 8 % i 23%,

• wynajem na cele mieszkaniowe pracowników najemcy,

• wynajem na rzecz najemcy, który świadczy w lokalu usługi zakwaterowania,

• stanowisko organów w sprawie stawki VAT oraz momentu rozliczenia VAT przy refakturowaniu na najemców „mediów” oraz kosztów dodatkowych innych niż „media”,

• opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu,

• rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę na remont lokalu.

8. Pozostałe zagadnienia:

• omówienie zagadnień kontrowersyjnych w podatku VAT wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa, w tym m. in. przykłady kwestionowania przez organy rozliczeń podatników pod zarzutem sztucznej „optymalizacji”, wątpliwości co do możliwości korygowanie faktur i deklaracji po wykreśleniu podatnika z rejestru, kontrowersje co do skutków przedwczesnego wystawienia faktury.

Ekspert – doradca podatkowy. Prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego "Ernst & Young" Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2019 roku w Pile.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2019 roku obowiązuje promocyjna cena 347 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 30 stycznia 2019 roku – 377 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl