Temat: "Istotne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT w JST oraz ich jednostkach organizacyjnych w 2019 r."

Cena: 349 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 14:00

Poprawne rozliczenie podatku od towarów i usług w jednostkach sektora publicznego wymaga aktualizacji wiedzy, wynikającej ze zmiany przepisów podatkowych. Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi uczestnikom na ważne zagadnienia związane z poprawnością rozliczania podatku VAT, wynikające ze zmian wprowadzonych w 2016 r. (prewspółczynnik) oraz w 2017 r. (centralizacja rozliczeń podatkowych), a także nowych ważnych obowiązków wynikających ze zmian przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Zmiany te dotyczą wypełnienia przez JST nowych obowiązków oraz zastosowania się do przepisów prawa obowiązującego w 2019 r. Uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość uzyskania wyjaśnienia na temat bieżących problemów związanych z zagadnieniami dotyczącymi podatku VAT zarówno w JST jak również ich jednostkach organizacyjnych.

1. Korekta rozliczania podatku naliczonego od zakupów mieszanych:

• przygotowanie danych do korekty rocznej,

• korekta roczna (in plus/in minus) prewspółczynnikiem i współczynnikiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości netto poniżej 15 000 zł oraz pozostałych nabyć,

• korekta wieloletnia środków trwałych o wartości netto powyżej 15 000 zł z podziałem na ruchomości i nieruchomości,

• kiedy w praktyce JST i ich jednostek organizacyjnych do odliczania podatku naliczonego należy stosować prewspółczynnik, kiedy współczynnik a kiedy obydwa jednocześnie,

• korekta z tytułu zmiany przeznaczenia zakupu: środków trwałych o wartości początkowej netto mniejszej niż 15 000 zł, środków trwałych o wartości początkowej netto większej niż 15 000 zł, zakupów pozostałych,

• korekta z tytułu zbycia środków trwałych (w tym aport środków trwałych),

• ulepszenie środków trwałych a wpływ na korektę.

2. Zasady odliczania VAT naliczonego od inwestycji własnych i obcych:

• przekazanie inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w dokonywaniu korekty,

• korekta inwestycji oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym jednostkom organizacyjnym lub zewnętrznym podmiotom,

• szczególne zasady dokonywania korekt dla środków trwałych nabytych (wytworzonych) przed 1 stycznia 2016 r.,

• zasady dokonywania korekt dla środków trwałych nabytych (wytworzonych) po 1 stycznia 2016 r.,

• wpływ centralizacji rozliczeń podatku VAT na korekty odliczeń podatku naliczonego.

3. Zmiany w składaniu dodatkowych wniosków w VAT oraz uldze na złe długi.

4. Nowe przepisy w sprawie odmowy wydania interpretacji podatkowej oraz uchylenia interpretacji podatkowej.

5. Nadużycie prawa w podatku VAT:

• definicja korzyści podatkowej,

• „sztuczność sposobu działania” a nadużycie prawa,

• brak limitów kwotowych,

• kiedy uzgodnienia mogą stanowić o unikaniu opodatkowania.

6. Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego (MDR) – nowy obowiązek – podstawa prawna:

• cel wprowadzenia MDR,

• kiedy MDR podlega raportowaniu – MDR jako obowiązek sprawozdawczy,

• typ schematu podatkowego jako wyznacznik obowiązku raportowania schematu,

• kiedy powstaje obowiązek informacyjny (schemat podatkowy, schemat podatkowy transgraniczny),

• schemat podatkowy standaryzowany,

• podmioty, których dotyczy MDR,

• terminy przekazywania MDR,

• praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych.

Ekspert – posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych. Posiada duże doświadczenie trenerskie i umiejętność przekazywania praktycznej wiedzy uczestnikom szkoleń.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 29 stycznia 2019 roku w Nowym Sączu.

Godziny szkolenia: 9:00-14:00.

 

Przy zgłoszeniu do 22 stycznia 2019 roku obowiązuje promocyjna cena 349 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 23 stycznia 2019 roku – 379 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl