Temat: "Kurs podatkowy dla zaawansowanych - część III"

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2018-11-28 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-14 15:00:00

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku obrotowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.

Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z  zamknięciem roku obrotowego pod względem rachunkowym (bilansowym) i podatkowym z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących wypłaconych dywidend, podatku u źródła czy obowiązków wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą omawiane w/w kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem obowiązujących wewnętrznych uregulowań. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

DZIEŃ 1 - 28.11.2018

Temat: Rachunkowość – akcja bilans 2018

 1. Majątek trwały
 2. Inwestycje - wycena bieżąca.
 3. Wycena zapasów
 4. Należności a zasada ostrożności.
 5. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia
 6. Kapitały własne
 7. Rezerwy na zobowiązania.
 8. Odroczony podatek dochodowy.
 9. Bierne i czynne rozliczenia m/o kosztów.
 10. Kontrakty długoterminowe.
 11. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza a metoda kalkulacyjna.
 12. Poprawa błędów.

 

DZIEŃ 2 - 7.12.2018

Temat: Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

 1. Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego
 2. Przychody z zysków kapitałowych – wyodrębnione źródło przychodów
 3. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów
 4. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych
 5. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych od 01-01-2017
 6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

 

DZIEŃ 3 - 14.12.2018

Temat: Przedsiębiorca jako płatnik podatku od wynagrodzeń, podatek od towarów i usług (VAT).

 1. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników
 2. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku VAT
 3. Struktura sprzedaży i korekty podatku.

Ekspert - wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami  w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej  wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

Ekspert - doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy). Wykładowca na studiach podyplomowych „Rachunkowość i Podatki”, „Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami” na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Ekspert - były pracownik organów podatkowych, trener, coach. W latach 1999-2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. W latach 2003-2011 i 2012-2014 pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. Od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. W latach 2008-2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach od 28.11, 7.12, 14.12.2018 roku w Lubinie.

 

GODZINY KURSU: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 990 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl