Temat: "Kurs podatkowy dla zaawansowanych - część III"

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2019-02-12 09:00:00
Data zakończenia: 2019-03-12 15:00:00

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

DZIEŃ 1 – 12.02.2019
Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2018 roku

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
2. Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów od 1 stycznia 2018 r
3. Rok podatkowy (obrotowy)
4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)
5. Podmioty powiązane
6. Różnice kursowe
7. Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7b u.p.d.o.p.)
8. Pozostałe przychody podatkowe (w istocie przychody z działalności gospodarczej):

DZIEŃ 2 – 26.02.2019
Temat: CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne

1. Koszty uzyskania przychodów
2. Rozliczanie amortyzacji podatkowe
3. Opodatkowanie stron umowy leasingu
4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

DZIEŃ 3 – 5.03.2019
Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2018

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.
3. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21).
4. Koszty uzyskania przychodów.
5. Zdarzenia szczególne.
6. Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).
7. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.
8. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.
9. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

B. ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2. Karta podatkowa.

DZIEŃ 4 – 12.03.2019
Temat: Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 a wpływ na CIT

1. Podatek VAT jako koszt podatkowy
2. Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)
3. Obowiązek podatkowy.
4. Miejsce świadczenia.
5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
6. Rozdwojona płatność - zasady obowiązujące od 1 lipca 2018
7. Odliczenia i zwrot podatku.
8. Fakturowanie
9. Rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące.
10. Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)
11. Dokumentacja

Ekspert - absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, w 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 12.02, 26.02, 12.03.2019 w Katowicach.

 

GODZINY KURSU: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1200 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl