Temat: Podatek VAT w jednostkach budżetowych – zmiany 2017/2018

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 10:00 - 15:00

Cena szkolenia:
Szkolenie ma na celu wskazanie obszarów budzących wątpliwości, zwrócenie uwagi na błędy popełniane przez osoby rozliczające VAT oraz sposobu ich rozwiązania a prawidłowe ujęcie w cząstkowych deklaracjach VAT i skonsolidowanej deklaracji VAT-7. Celem szkolenia jest wskazanie właściwych (według obowiązujących przepisów prawa oraz  z aktualną linią interpretacyjną i orzecznictwa sądowego) rozwiązań w rozliczaniu oraz korygowaniu w deklaracji VAT -7, rejestrach sprzedaży zakupu (także w formacie JPK) podatku VAT należnego i naliczonego, składanych przez samorządowe jednostki budżetowe do własnych jednostek samorządu terytorialnego.


1. Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu cząstkowej deklaracji VAT-7 (także cząstkowych JPK) przez jednostki budżetowe.

2. Czynności jednostek budżetowych objęte i nieobjęte ustawą VAT - Wpływ wyroku NSA I FSK 1317/15 z 29 czerwca 2017 r. na rozliczanie podatku VAT przez jednostki budżetowe w 2017 r.
 - odpłatne usługi edukacyjne – podatek VAT;
- wycieczki, kolonie, obozy, organizowane  przez szkoły i przedszkola ;
- usługi stołówkowe - zwolnione z VAT?  niepodlegające ustawie VAT?
- usługi stołówkowe świadczone przez domy pomocy społecznej ;
- usługi świadczone nieodpłatnie przez JST/ jednostki budżetowe;
- czynności świadczone pomiędzy JST/ jednostkami budżetowym/zakładami budżetowymi;
- realizowanie przez jednostki budżetowe zadań własnych JST;
- działalność obiektów sportowych – stawka 8% czy 23% a może zwolnienie ?
- usługi w zakresie opieki społecznej, które z nich objęte są ustawą VAT?
- sprzedaż składników majątku  przez JST/jednostki budżetowe;
- czynności nieodpłatne świadczone przez JST na rzecz pracowników;
- najem – odrębne opodatkowanie opłat eksploatacyjnych;
          - rozliczanie płatności o charakterze zaliczkowym ;

3. Podstawa opodatkowania VAT – jak uniknąć błędów w deklaracjach podatkowych?
- elementy tworzące podstawę opodatkowania – w tym wyłączenia,
- świadczenia o charakterze kompleksowym – zasady i konsekwencje takiej kwalifikacji przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, w tym – prawidłowe dokumentowanie oraz ujmowanie w ewidencjach i deklaracjach VAT,
- kiedy usługi stanowią świadczenie kompleksowe i podlegają opodatkowaniu jednolitą stawką VAT – kontrowersje dotyczące takiej kwalifikacji w świetle orzecznictwa sądów krajowych i ETS oraz interpretacji MF,
- sposób obniżania i podwyższania podstawy opodatkowania czyli wszystko o korektach w tym sposób ujmowania korekt w rejestrach/JPK.

4. Odliczanie VAT naliczonego – najczęściej występujące w praktyce wątpliwości:
- jaką metodę zastosować przy odliczaniu VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną?
- od jakich zakupów bieżących VAT naliczony podlega odliczeniu?
- czy i kiedy można stosować odliczenie VAT bez użycia pre-wskaźnika i wskaźnika proporcji?
- w jaki sposób i według jakich wzorów wyliczyć pre-wskaźnik?
- odliczenia według realnych wskaźników proporcji i pre-wskaźników,
- z jakich faktur nie można odliczyć VAT naliczonego?
- ważne wyjaśnienia MF w zakresie sposobu stosowania pre-wskaźnika,
- kto odlicza VAT? JST czy jednostka budżetowa/zakład budżetowy?
- przykłady bezpośredniego i pośredniego odliczania VAT;
- korekta roczna pre-wskaźnika i wskaźnika proporcji.

5. Inne ważne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT w tym nowelizacja ustawy  w 2017 r. /2018 r.
- rodzaje faktur
- obowiązkowe elementy faktur
- kiedy faktura a kiedy nota  księgowa
- zasady oraz terminy korygowania faktur, deklaracji podatkowych, JPK
- mechanizm podzielonej płatności – skutki dla jednostek budżetowych
- dokumentacja podatkowa – jak poprawnie sporządzić dokumentację dla różnego rodzaju usług?
- odwrotne obciążenie po zmianach;
- sankcje w podatku VAT – w jakich sytuacjach są stosowane? Jakie są prawne możliwości ich uniknięcia?

6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Wysokiej klasy specjalista, trener, ekspert na spotkaniach Podkarpackiego Forum Skarbników z zakresu  podatku VAT, były naczelnik Urzędu Skarbowego i kierownik izby skarbowej, posiadający duże  doświadczenie i umiejętność przekazywania praktycznej wiedzy  uczestnikom szkoleń.

Ibis Kraków Stare Miasto
ul. Pawia 15
31-154 Kraków

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 18 października 2017 roku.

Godziny szkolenia: 10:00 - 15:00.

 

Cena szkolenia:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 11 października 2017 roku – 320 zł/os +VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 12 października 2017 roku – 350 zł/os + VAT*


* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: materiały, certyfikat, serwis kawowy i lunch.


Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl