Temat: "Podatek VAT w Gminach w 2017 i w 2018 r. – korekta roczna i wieloletnia, zmiany po wprowadzeniu centralizacji - ważne obszary związane z rozliczeniem podatku, wymagające zwrócenia uwagi"

Cena: 350 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Minął rok od obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Jednostki samorządu terytorialnego czeka duże wyzwanie związane z dokonaniem rocznej korekty odliczenia podatku VAT. Korekta może objąć nie tylko podatek VAT odliczony w trakcie 2017 r., ale również podatek VAT odliczony w latach wcześniejszych przy realizacji inwestycji (w tym również inwestycji finansowanych ze środków unijnych). W niektórych przypadkach może się to wiązać z koniecznością zwrotu wcześniej otrzymanych środków.  Być może takie skutki podatkowe ma centralizacja rozliczeń podatkowych JST i jej jednostek organizacyjnych – przykładowo JST dokonała odliczania w 100% z tytułu realizacji inwestycji, oddanej w dzierżawę swojej jednostce lub zakładowi budżetowemu, po centralizacji ten stan faktyczny obowiązkowo ulega zmianie, takich i innych stanów faktycznych w JST może być wiele.  Dodatkowa komplikacja spowodowana jest kilkukrotną zmianą przepisów ustawy VAT w obszarze odliczeń podatku naliczonego, które również mają istotny wpływ na wysokość kwot podatku naliczonego podlegających odliczeniu. 

Proponowane szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na wszystkie możliwe przypadki mogące wystąpić w poszczególnych JST, przekazanie wiedzy, która pozwoli na przeanalizowanie stanów faktycznych, występujących w danej JST i dokonanie poprawnych korekt podatku VAT.

1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w ujęciu zmieniających się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;

2. Inwestycje realizowane w okresie przed zmianą przepisów wprowadzoną ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych;

3. Inwestycje realizowane w okresie po wprowadzeniu przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie przepisów o podatku od towarów i usług oraz o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych;

4. Wpływ centralizacji na zmianę przeznaczenia inwestycji realizowanych przez Gminę przed centralizacją;

5. Zmiana sposobu określenia prewskaźnika na etapie ustalenia rocznej korekty – czy jest dopuszczalna;

6. Stanowisko organów podatkowych i WSA dotyczące stosowania pre-wskaźnika.

7. Ustawowy obowiązek stosowania prewskaźnika – poprawność wzoru na wyliczenie wysokości prewskaźnika;

8. Korekta jednoletnia czy wieloletnia?

9. Stosowanie  szczególnej zasady  przejściowej związanej z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. regulacji art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90c ustawy VAT;

10. Dane sprzed dwóch lat – zasady stosowania regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r.;

11. Korekta dokonywana na dwóch płaszczyznach;

12. Nowe zasady korekty JPK_VAT od stycznia 2018 r.;

13. Odwrotne obciążenie przy realizacji inwestycji w tym projektów unijnych;

14. Transakcje transgraniczne w JST i JB –  zwrócenie uwagi na możliwe transakcje dokonywane przez JST lub JB, które w konsekwencji powodują obowiązki związane z rozpoznaniem np. importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów itp., i rozliczeniem podatku VAT w deklaracji VAT- 7;

15. Kasa fiskalna w 2018 r.;

16. Podzielona płatność  (split payment)– projektowane zmiany w ustawie VAT.

Wysokiej klasy specjalista, trener, ekspert na spotkaniach Podkarpackiego Forum Skarbników z zakresu  podatku VAT, były naczelnik Urzędu Skarbowego i kierownik izby skarbowej, posiadający duże  doświadczenie i umiejętność przekazywania praktycznej wiedzy uczestnikom szkoleń.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzię sie w dniu 23 lutego 2018 roku w Rzeszowie.

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00.

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 16 lutego 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 17 lutego 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl