Temat: "Praktyczna Ochrona Danych Osobowych po wejściu RODO 2018"

Cena: 377 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz osób odpowiedzialnych za dane osobowe w firmie, a także dla pracowników przetwarzających dane osobowe.

1. Czym jest i jakie znaczenie ma RODO? Jakie są konsekwencje dla zagadnień związanych z zatrudnieniem?

2. Z jakimi danymi osobowymi spotykamy się w dziale kadr:

• kim jest pracownik w rozumieniu RODO?

• specyfika RODO w przedmiocie zatrudnienia.

3. Odpowiedzialność prawna i sankcje:

• uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• dopuszczalne sankcje, czyli co nam grozi za naruszenie danych pracowniczych,

• jak traktować pozew pracowniczy oparty na RODO?

4. Dane osobowe przetwarzane przez kadry:

• zakres pojęcia danych osobowych, skąd wynika tyle rozbieżnych stanowisk?

• orzecznictwo,

• dane osobowe pracowników,

• dane osobowe kandydatów na pracowników,

• inne zbiory danych? Czy szerszy zakres dotychczasowego zbioru?

5. Różnice w zakresie postępowania z pracownikami a innymi osobami w kontekście RODO w zakresie zbierania, przechowywania, usuwania, archiwizacji danych.

6. Kim jest odbiorca danych? Jak należy traktować zapytania padające od podmiotów trzecich?

• banki i firmy windykacyjne,

• komornik, sąd,

• inne podmioty.

7. Dokumentacja wymagana przez RODO:

• upoważnienia,

• umowa powierzenia,

• rejestrowanie czynności przetwarzania,

• ocena skutków dla ochrony danych,

• ocena ryzyka,

• rejestr naruszeń,

• dokumentacja fakultatywna.

8. Zadania działu kadr w bieżącej dokumentacji RODO:

• zgłaszanie zmian,

• codzienna praktykę działu kadr.

9. Zabezpieczenia danych osobowych:

• jak wygląda sytuacja w firmie?

• co na ten temat mówią przepisy RODO,

• zabezpieczenia danych pracowników,

• zabezpieczenia danych kandydatów na pracowników,

• jak należy postępować z incydentami?

10. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych:

• szczególne miejsce pracownika w zakresie przesłanek legalizujących,

• pojęcie zgody pracownika.

11. Co nam daje certyfikacja? Czy warto o nią starać się z perspektywy kadr?

12. Zasady przetwarzania danych w RODO:

• stan na dzień dzisiejszy,

• zasady RODO na przykładzie danych pracowniczych,

• przyszłość danych pracowniczych w kontekście zasad.

13. Jak powinna wyglądać zgoda według RODO?

• elementy składowe „zgody”,

• waga zgody pracowniczej,

• możliwości zakwestionowania zgody pracownika?

• zbieranie i archiwizacja zgód?

• zgoda wyrażane za pośrednictwem systemów informatycznych.

14. Dane wrażliwe (szczególnie chronione):

• wykaz danych wrażliwych,

• biometria,

• orzeczenia sądowe i administracyjne,

 

• pracownicze dane wrażliwe,

• warunki, kiedy pracodawca może przetwarzać dane szczególnie chronione.

15. Obowiązki pracodawcy względem pracownika według RODO:

• obowiązki względem pracowników,

• obowiązki względem osób, których dane są ujęte w zbiorach,

• obowiązki względem organów administracji.

16. Prawa pracowników i kandydatów na pracowników:

• prawo do usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym,

• prawo do ograniczenia przetwarzania,

• sprostowanie i usuwanie danych,

• inne prawa.

17. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

• podmioty, które muszą wyznaczyć Inspektora?

• kiedy warto wyznaczyć IOD?

• zadania IOD.

18. Przekazywanie danych pracowniczych do państw trzecich:

• definicja państwa trzeciego,

• kiedy można przekazać dane do państwa trzeciego.

19. Pytania i dyskusja

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli do momentu rozpoczęcia szkolenia pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień.

 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współtwórca i wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz służbie zdrowia.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzie się 17 grudnia 2018 roku w Tychach.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 10 grudnia 2018 roku obowiązuje promocyjna cena:

• 347 zł/os + VAT* – w przypadku zgłoszenia do za pomocą formularza zapisu na naszej stronie (w zakładce formularz),

• 357 zł/os + VAT* – w przypadku przesłania karty zgłoszeniowej na mail lub fax.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 11 grudnia 2018 roku – 377 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl