Temat: „Obowiązki podatkowe pracodawcy w 2018 roku – podatek PIT po stronie płatnika składek”

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Przepisy prawa podatkowego nakładają na pracodawców liczne obowiązki związane z rozliczaniem podatku dochodowego zatrudnionych pracowników i osób zatrudnionych na umowy prawa cywilnego. Przepisy nie zawsze są jasne a interpretacje różnią się między sobą, w związku z tym istnieje ryzyko niewypełnienia lub niewłaściwego wypełnienie obowiązków płatnika, za co może on ponieść odpowiedzialność karną skarbową lub materialną. Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznej strony wypełniania obowiązków płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń, z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń, interpretacji oraz wyjaśnień.

1. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku PIT

 

·         przyjęcie do pracy a PIT-2

·         pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

·         deklaracje i zeznania podatkowe – terminy i zasady

 

   2. Świadczenia na rzecz pracowników

·         przychody z otrzymanych nieodpłatnie świadczeń

·         podnoszenie kwalifikacji

·         spotkania integracyjne

·         pakiety medyczne

·         samochód prywatny na cele pracodawcy rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu lub w sposób zryczałtowany

·         samochód służbowy wykorzystywany na cele osobiste – skutki podatkowe

·         wygrane w konkursach

·         dowóz pracownika do pracy

·         podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń

·         orzeczenie NSA dotyczące usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania.

 

   3. Rozliczanie podróży służbowych

·         Przepisy prawne  regulujące podróże służbowe

·         Krajowe podróże służbowe.

·         Zagraniczne podróże służbowe

Ekspert - praktyk, trener, posiada doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi: z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, kontroli podatkowej i skarbowej, a także rachunkowości i finansów. Od 2006r. prowadzi szkolenia m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce -Oddział w Koszalinie, na Politechnice Koszalińskiej w Środkowopomorskim Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie oraz w szkołach policealnych. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydział Ekonomii i Zarządzania o kierunku: Rachunkowość i finanse. Od 2003r. zajmuje się praktycznym stosowaniem przepisów prawa podatkowego wykonując pracę w urzędach skarbowych. W latach 2003-2008 zajmowała stanowisko inspektora w Dziale podatków pośrednich (VAT) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie. W latach 2008-2014 zajmowała stanowisko komisarza skarbowego w Dziale Kontroli podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie i pełniła funkcję zastępcy kierownika działu.  Obecnie od 2015r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe.

 

Hotel Staromiejski
ul. Jedności Narodowej 4-5
76-200 Słupsk

Wektor Wiedzy

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów
tel.: +48 17 283 10 45
Faks: 17 779 61 95
E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl
Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniu 26 stycznia 2018 roku.

GODZINY KURSU: 9:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 19 stycznia 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 20 stycznia 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

 

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl