Temat: Obowiązki podatkowe pracodawcy w 2018 roku – podatek PIT po stronie płatnika składek

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Przepisy prawa podatkowego nakładają na pracodawców liczne obowiązki związane z rozliczaniem podatku dochodowego zatrudnionych pracowników i osób zatrudnionych na umowy prawa cywilnego. Przepisy nie zawsze są jasne a interpretacje różnią się między sobą, w związku z tym istnieje ryzyko niewypełnienia lub niewłaściwego wypełnienie obowiązków płatnika, za co może on ponieść odpowiedzialność karną skarbową lub materialną. Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznej strony wypełniania obowiązków płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń, z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń, interpretacji oraz wyjaśnień.

1. obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku PIT
• przyjęcie do pracy a PIT-2
• pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- ulga podatkowa - zasady i ograniczenia
- koszty uzyskania : podstawowe i podwyższone
- oświadczenia pracownicze a naliczanie zaliczek (progi podatkowe)
• deklaracje i zeznania podatkowe – terminy i zasady
- PIT-8C
- PIT-8AR (przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany)
- PIT-11
- PIT-4R
- IFT-1/IFT-1R.


2. Świadczenia na rzecz pracowników
• przychody z otrzymanych nieodpłatnie świadczeń
• podnoszenie kwalifikacji
• spotkania integracyjne
• pakiety medyczne
• samochód prywatny na cele pracodawcy rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu lub w sposób zryczałtowany
- orzeczenie NSA z dnia 02.10.2014 Sygn. II fsk2387/12
• samochód służbowy wykorzystywany na cele osobiste – skutki podatkowe
• wygrane w konkursach
• dowóz pracownika do pracy
• podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń
• orzeczenie NSA dotyczące usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania.


3. Rozliczanie podróży służbowych
• Przepisy prawne  regulujące podróże służbowe
- Kodeks pracy,
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej
-  ustawy podatkowe,
-  zakładowe regulacje płacowe.
• Krajowe podróże służbowe.
- zasady  ogólne,
- pisemne polecenie wyjazdu – wystawienie delegacji,
- skąd – dokąd,
- diety a rachunek z restauracji
- koszty przejazdów, podróż służbowa samochodem prywatny
- dojazdy do pracy, ryczałty,
- noclegi,
- kiedy i jak rozliczyć delegację,
- praktyczne rozliczanie podróży służbowych krajowych – ćwiczenia.
• Zagraniczne podróże służbowe
- polecenie wyjazdu,
- dojazd do  i od granicy,
- czas pobytu za granicą,
- diety w pełnej i ograniczonej wysokości,
- pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia,
- rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu, dojazdy miejscowe,
- rozliczenie kosztów noclegu – Hotel, ryczałt,
- zaliczki na podróże zagraniczne i ich rozliczenie, różnice kursowe
- ćwiczenia praktyczne.

Wysokiej klasy specjalista z zakresu podatku dochodowego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w organach skarbowych.

Zajazd Sezam
ul. Komisji Edukacji Narodowej 51
37-450 Stalowa Wola

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 22 stycznia 2018 roku.

Godziny szkolenia: 09:00 - 15:00.

 CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 15 stycznia 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 16 stycznia 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie
podpisanego oświadczenia.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl