Temat: Kurs podatkowy dla zaawansowanych - część II

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2018-05-09 09:00:00
Data zakończenia: 2018-06-13 15:00:00

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

DZIEŃ 1

Temat: „Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2017 roku”

 

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

2. Przedmiot opodatkowania

3. Rok podatkowy (obrotowy)

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)

5. Podmioty powiązane

6. Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych  od 01-01-2017

7. Różnice kursowe

8. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych

9. Przychody podatkowe

 

DZIEŃ 2

Temat: „CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne

 

1. Koszty uzyskania przychodów

2. Rozliczanie  amortyzacji podatkowej

3. Opodatkowanie stron umowy leasingu

4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

 

DZIEŃ 3

Temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2017”

                         

A.  Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

 

1.   Podmiot i przedmiot opodatkowania

2.   Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej

3.   Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  (art. 21)

4.   Koszty uzyskania przychodów:

5.   Zdarzenia szczególne

6.   Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu  (art. 23),

7.   Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

8.   Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku

9.   Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

 

B.  ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

 

1.   Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych

2.  Karta podatkowa

 

DZIEŃ 4

Temat:  „Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2017 a wpływ na CIT

 

1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

2.  Obowiązek podatkowy.

4.  Miejsce świadczenia.

5.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

6.  Odliczenia i zwrot podatku.

7.   Fakturowanie

8.  Rejestracja, deklaracje i  i informacje podsumowujące.

9.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)

11. Dokumentacja

Ekspert- Wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami  w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej  wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Kurs odbędzię sie w dniach od 09.05., 16.05., 06.06., 13.06. 2018r. 

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1200 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

 

Wektor Wiedzy

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów
tel.: +48 17 283 10 45
Faks: 17 779 61 95
E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl
Strona: www.wektorwiedzy.pl

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl