Temat: "Kurs podatkowy dla zaawansowanych - część I"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-06-14 09:00:00
Data zakończenia: 2018-09-18 15:00:00

Głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT, kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT oraz podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF dotyczące VAT.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie - KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50% oraz licznymi zmianami podatkach dochodowych obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r.

 

DZIEŃ 1 - 14.06.2018

Temat: Podatek od towarów i usług – podstawowe pojęcia. Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Odwrotne obciążenie. Powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania. Faktury. Kasy rejestrujące.

 

 1. Istota, zakres i zasady opodatkowania VAT.
 2. Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce.
 3. Moment powstania obowiązku podatkowego.
 4. Podstawa opodatkowania.
 5. „Odwrotne obciążenie” – szczególna metoda opodatkowania.
 6. Faktury
 7. Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”).

 

DZIEŃ 2 - 21.06.2018

Temat: Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.

 

 1. Stawki podatku VAT.
 2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT.
 3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy.
 4. „Ulga na złe długi” w podatku VAT.
 5. Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.

 

DZIEŃ 3 - 4.09.2018

Temat: Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja  VAT.

 

 1. Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego.
 2. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi.
 3. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów.
 4. Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy.
 5. Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT.

 

DZIEŃ 4 - 11.09.2018

Temat: Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów

 

 1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym.
 2. Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym.
 3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
 5. Eksport towarów.
 6. Import towarów.
 7. Rejestracja na podatnika VAT UE, informacja podsumowująca.

 

DZIEŃ 5 - 18.09.2018

Temat: Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.

 

 1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku.
 2. „Klauzula nadużycia prawa”.
 3. Kontrola podatkowa, a kontrola celno–skarbowa.
 4. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające.
 5. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.
 6. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.
 7. Zasady prowadzenia kontroli celno–skarbowej.
 8. Powiązanie VAT z innymi podatkami.
 9. „Podzielona płatność” i inne planowane zmiany w VAT.

Ekspert – wybitna specjalistka z zakresu Podatku VAT, PIT i CIT. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Izbie Skarbowej oraz jako pracownik działu kontroli w Urzędzie Skarbowym. Aktualnie wykładowca na studiach podyplomowych. Współpracuje między innymi z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Szczecinie.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 14.06, 21.06, 4.09, 11.09, 18.09.2018 roku w Chojnicach.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl