Temat: Kurs Podatkowy dla zaawansowanych - część II

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2018-05-29 09:00:00
Data zakończenia: 2018-06-28 15:00:00

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi podmiotów powiązanych, cen transakcyjnych w celu uniknięcia sankcyjnej stawki podatkowej 50%.

DZIEŃ 1

Temat: „Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2017 roku”

 

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.

2. Przedmiot opodatkowania.

3. Rok podatkowy (obrotowy).

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe).

5. Podmioty powiązane.

6. Nowe  przepisy dotyczące cen transferowych od 01-01-2017.

7. Różnice kursowe.

8. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.

9. Przychody podatkowe.

 

DZIEŃ 2

Temat: „CIT – koszty uzyskania, ustalenie dochodu, zeznania roczne

 

1. Koszty uzyskania przychodów.

2. Rozliczanie  amortyzacji podatkowej.

3.  Opodatkowanie stron umowy leasingu.

4.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

 

DZIEŃ 3

Temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2017”     

                 

A.  Podatek dochodowy od osób fizycznych– zasady ogólne

1.   Podmiot i przedmiot opodatkowania

2.   Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej

3.   Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  (art. 21)

4.   Koszty uzyskania przychodów.

5.   Zdarzenia szczególne.

6.   Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu  (art. 23),

7.   Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.

8.   Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku.

9.   Zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

 

B.  ZRYCZŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

1.   Ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych.

2.  Karta podatkowa.

 

DZIEŃ 4

Temat:  „Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2017 a wpływ na CIT

 

1.  Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)

2.  Obowiązek podatkowy.

4.  Miejsce świadczenia.

5.  Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

6.  Odliczenia i zwrot podatku.

7.   Fakturowanie.

8.  Rejestracja, deklaracje i  i informacje podsumowujące.

9.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b).

 

11. Dokumentacja.

Ekspet -  wysokiej klasy ekspert oraz od wielu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz w dziedzinie rachunkowości. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

HOTEL MERCURE LUBLIN CENTRUM
ul. Racławickie 12
20-037 Lublin

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 29.05, 12.06, 21.06, 28.06 2018 roku.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1200 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl