Temat: "Kurs Podatkowy dla zaawansowanych - część I"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-03-22 09:00:00
Data zakończenia: 2018-05-22 15:00:00

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi kas fiskalnych oraz zasad obrotu wspólnotowego.

Dla kogo: głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących  samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT oraz kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje MF dotyczące VAT.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

DZIEŃ 1

Temat:  „Podatek od towarów i usług – podstawowe pojęcia. Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Odwrotne obciążenie. Powstawanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania. Faktury. Kasy rejestrujące.”

1.      Istota,  zakres i zasady opodatkowania VAT

2.       Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce

3.      Moment powstania obowiązku podatkowego

4.      Podstawa opodatkowania

5.      „Odwrotne obciążenie” – szczególna metoda opodatkowania

6.      Faktury

7.      Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”).

 

DZIEŃ 2

Temat: „Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.”

1.       Stawki podatku VAT

2.       Zwolnienia przedmiotowe z VAT

3.       Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy

4.       „Ulga na złe długi” w podatku VAT

5.      Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym

 

DZIEŃ 3

Temat: „Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja  VAT.”

1.      Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego:

2.      Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi:

3.      Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów

4.      Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy

5.      Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT

 

DZIEŃ 4

Temat: „Rozliczanie VAT w międzynarodowym obrocie towarowym. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Eksport i import towarów”

1.      Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym

2.      Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym

3.      Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

4.      Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

5.      Eksport towarów:

6.      Import towarów:

7.      Rejestracja na podatnika VAT UE, informacja podsumowująca

 

DZIEŃ 5

Temat: „Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.”

1.      Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku

2.      „Klauzula nadużycia prawa”

3.      Kontrola podatkowa, a kontrola celno – skarbowa                                                     

4.      Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające

5.      Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

6.      Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

7.      Zasady prowadzenia kontroli celno – skarbowej

8.      Powiązanie VAT z innymi podatkami

9.     „Podzielona płatność” i inne planowane zmiany w VAT

Ekspert  – doradca podatkowy prowadzący samodzielną podatkową (zał. 1992 r.), wspólnik spółki doradztwa podatkowego "Danina" sp. z o.o.. W l. 2002 -2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz działającej w jej ramach Komisji Prawa Podatkowego, od 2010 r. V-ce przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału KIDP. Od 2007 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Członek założyciel Stowarzyszenia Klub Doradców Podatkowych. Autor i współautor publikacji prasowych z dziedziny prawa podatkowego, od 2006 r. redaktor prowadzący i współautor ukazującej się corocznie publikacji "Vademecum Doradcy Podatkowego" (wyd. Datev Polska). Współautor "Komentarza do ustawy o doradztwie podatkowym" pod red. A. Mariańskiego (wyd. Wolters Kluwer) Współautor programu kompterowego "Audyt Podatkowy VAT" oraz "Audyt Podatkowy CIT" (wyd. Datev eG – Niemcy). Wykładowca specjalizujący się w tematyce podatków dochodowych oraz podatku VAT – szklenia dla firm komercyjnych  (Wolters Kluwer, Infor) oraz Stowarzyszeń.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 22.03, 6.04, 17.04, 11.05, 22.05.2018 roku. 

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl