Temat: "Kurs Podatkowy dla zaawansowanych"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-05-10 09:00:00
Data zakończenia: 2018-06-15 15:00:00

Kurs skierowany jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT, kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT oraz podatków dochodowych niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Generalnego Dyrektora Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Metodyka prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

 

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT, a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Bardzo istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (split payment), a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Istotną kwestię stanowi dodatkowo zachowanie należytej staranności przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.

DZIEŃ 1 - 10.05.2018

Temat: Stawki podatku. Zwolnienia przedmiotowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy. Ulga na złe długi. Usługi w obrocie międzynarodowym.

 

 1. Stawki podatku VAT.
 1. Zwolnienia przedmiotowe z VAT.
 1. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy.
 1. „Ulga na złe długi” w podatku VAT.
 1. Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.

 

DZIEŃ 2 - 22.05.2018

Temat: Odliczanie podatku naliczonego. Sankcja  VAT.

 

 1. Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego.
 1. Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi.
 1. Szczególne zasady odliczania VAT w użytkowaniu pojazdów.
 1. Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności.
 1. Sankcja 30%, 20% i 100% - kara za wadliwe rozliczenie VAT.
 1. Mechanizm podzielonej płatności (split payment).

 

DZIEŃ 3 - 28.05.2018

Temat: Rejestrowanie i wyrejestrowanie podatnika VAT. Obowiązki ewidencyjne. Klauzula nadużycia prawa. Postępowania kontrolne. VAT a inne podatki. Planowane zmiany.

 

 1. Rejestracja, deklaracje i rozliczenia podatku.
 1. „Klauzula nadużycia prawa”.
 1. Kontrola podatkowa, a kontrola celno–skarbowa.
 1. Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające.
 1. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.
 1. Postępowanie podatkowe i decyzja podatkowa.
 1. Zasady prowadzenia kontroli celno–skarbowej.
 1. Powiązanie VAT z innymi podatkami.

 

DZIEŃ 4 - 4.06.2018
Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych uwzględnieniem zmian w 2018 roku

 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
 2. Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów od 1 stycznia 2018 r
 3. Rok podatkowy (obrotowy)
 4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe)
 5. Podmioty powiązane
 6. Różnice kursowe
 7. Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7b u.p.d.o.p.)
 8. Pozostałe przychody podatkowe (w istocie przychody z działalności gospodarczej):

 

DZIEŃ 5 - 15.06.2018
Temat: Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 a wpływ na CIT

 1. Podatek VAT jako koszt podatkowy
 2. Zakres i zasady opodatkowania (podatek naliczony i należny)
 3. Obowiązek podatkowy.
 4. Miejsce świadczenia.
 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 6. Rozdwojona płatność - zasady obowiązujące od 1 lipca 2018
 7. Odliczenia i zwrot podatku.
 8. Fakturowanie
 9. Rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące.
 10. Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku należnego (art. 110a i 110b)
 11. Dokumentacja

Ekspert doradca podatkowy. Były nauczyciel akademicki z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach własnej kancelarii.  Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego. Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 10.05. 22.05, 28.05, 4.06, 15.06.2018 roku w Bydgoszczy.

 

GODZINY KURSU: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl