Temat: "Czas pracy w praktyce – warsztaty"

Cena: 739 zł

Data rozpoczecia: 2018-12-11 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-12 15:00:00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

Program szkolenia:

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

obowiązki w zakresie planowania czasu pracy,

obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy,

ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników,

zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

norma a wymiar czasu pracy,

doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy,

odpoczynki dobowe i tygodniowe,

okresy rozliczeniowe.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy,

rozkłady czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe,

rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika,

rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy.

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy,

rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta,

rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

 

Ekspert - Specjalista w zakresie Prawa Pracy i Czasu Pracy. Posiada wieloletnią praktykę zawodową, od kilkunastu lat zatrudniony w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzię się w dniach 11-12 grudnia 2018 roku w Toruniu.

Godziny szkolenia: 09:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do 4 grudnia 2018 roku obowiązuje promocyjna cena: 699 zł/os + VAT*

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 05 grudnia 2018 roku – 739 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl