Temat: "Nawiązanie i ustanie stosunku pracy"

Cena: 347 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Dynamika zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także zintensyfikowane działania ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych powodują konieczność monitorowania ciągłych zmian i rozszerzania kompetencji, aby móc szybko i skutecznie reagować na nowe sytuacje w codziennej pracy. Celem szkolenia jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie charakteryzującym się największą dynamiką w ostatnim okresie oraz największą problematyką w prowadzeniu spraw pracowniczych.

1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników:

• badania lekarskie (skierowania na badania lekarskie oraz konieczność wykonania badań w szczególnych przypadkach, orzeczenia lekarskie),

• obowiązki pracodawcy związane z dopuszczeniem pracownika do pracy,

• moment wydania informacji do umowy o pracę – stanowisko PIP i MRPiPS,

• umowy o pracę (na okres próbny i czas określony w świetle zmian od 2016 roku i wyjaśnień MRPiPS),

• zatrudnianie młodocianych od 01.09.2018 r. – zmiany w przepisach,

• nowe uprawienia rodziców dzieci specjalnej troski w zakresie świadczenia pracy w formie telepracy od 06.06.2018 r.

2. Rozwiązywanie umów o pracę:

• okresy wypowiedzenia umów o pracę,

• ochrona pracowników w wieku przedemerytalny w związku ze zmianami w emeryturach od 01.10.2017,

• przyczyny i uzasadnienie wypowiadania umów o pracę,

• wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia – najnowsze wyroki SN.

Ekspert – praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się 16 stycznia 2019 roku w Szczecinie.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Przy zgłoszeniu do stycznia 2019 roku obowiązuje promocyjna cena:

• 347 zł/os + VAT* – w przypadku zgłoszenia do za pomocą formularza zapisu na naszej stronie (w zakładce formularz),

• 357 zł/os + VAT* – w przypadku przesłania karty zgłoszeniowej na mail lub fax.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 10 stycznia 2019 roku – 377 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl