Temat: "Akademia kadrowo–płacowa dla zaawansowanych"

Cena: 1800 zł

Data rozpoczecia: 2018-06-12 09:00:00
Data zakończenia: 2018-12-07 15:00:00

Uczestnicy w sposób praktyczny poznają m.in. zasady:

• podstawowych obowiązków pracodawcy związanych z nawiązaniem stosunku pracy,

• limitowania zatrudnienia w ramach umów na okres próbny i czas określony,

• stosowania nielimitowanych umów na czas określony,

• liczenia okresów wypowiedzenia po zmianie przepisów,

• wystawiania świadectw pracy po zmianach.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,

• jakie składki wynagrodzenia uwzględnić przy ustalaniu kwoty wyrównania do wynagrodzenia za czas urlop wypoczynkowego,

• jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

• jak prawidłowo dokonać zwrotu nadpłaconych składek,

• jaka jest różnica pomiędzy odliczeniem przez pracodawcę a zwrotem przez pracownika nadpłaconego wcześniej wynagrodzenia,

• jak ustalać wartość świadczeń niepieniężnych,

• który przychód podlega zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a który zwolniony jest z poboru zaliczki na podatek dochodowy,

• jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach szczególnych,

• w jaki sposób dokonywać wyrównania zasiłków macierzyńskich ,

• jak prawidłowo dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku występowania różnych składników wynagrodzenia,

• jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia w przypadku kilku wypłat w jednym miesiącu,

• jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca,

• jak ustalić kwotę potrącenia w przypadku rozliczania świadczeń niepieniężnych.

I Dzień -  12.06.2018 – „Administrowanie zatrudnieniem od zatrudnienia do zwolnienia po zmianach przepisów”

1. Nawiązanie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy.

2. Umowy o pracę i informacja do umów.

3. Rozwiązanie umowy o pracę.

4. Świadectwo pracy – zasady wystawiania i treść.

 

II i III Dzień – 19-20.06.2018 – „Warsztaty czasu pracy”

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy.

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych.

6. Praca w dniu wolnym od pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

  

IV Dzień – 21.09.2018 – „Lista płac bez tajemnic”

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS.

2. Zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku zmiany wynagrodzenia lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.

3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

4. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop.

5. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

V Dzień – 16.10.2018 – „Wynagrodzenia w przypadkach szczególnych”

1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalania podstawy do opodatkowania.

3. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania.

4. Zasady ustalania prawa do ulgi podatkowej od 2017 roku.

5. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.

6. Zasady ustalania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowych oddelegowanych pracowników.

7. Naliczanie listy płac w szczególnych przypadkach.

 

 

VI Dzień – 5.11.2018 – „Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków”

1. Wynagrodzenie i inne świadczenia zwolnione oraz podlegające zajęciu.

2. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzenia.

3. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia.

4. Potrącenia obligatoryjne z zasiłków.

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

6. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.

 

VII Dzień – 7.12.2018 – „Umowy cywilnoprawne”

1. Umowy cywilnoprawne – rodzaje.

2. Ustalanie prawidłowego tytułu do ubezpieczenia.

3. Rozliczanie umów zlecenia.

4. Rozliczanie umów o dzieło.

 

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 12.06, 19-20.06, 21.09, 16.10, 5.11, 7.12.2018 w Szczecinie.

GODZINY KURSU: 09:00-15:00.

 

Cena szkolenia – 1800 zł/os + VAT*.

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl