Temat: "Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków"

Cena: 1500 zł

Data rozpoczecia: 2018-05-24 09:00:00
Data zakończenia: 2018-09-21 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowej.

 

Dzień 1 – Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem zgodnie z nowymi przepisami, zwłaszcza z RODO – 24.05.2018

1. Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa.

2. Nowe obowiązki administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.

3. Nowe obowiązki informacyjne administratora danych.

4. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych „zwykłych” oraz danych wrażliwych.

5. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI).

6. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku.

7. Praktyczne omówienie obowiązków i środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

8. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego zgodnie z planowanymi zmianami w Kodeksie Pracy.

9. Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna.

Dzień 2 – Prawo Pracy – przepisy obowiązujące w 2018 roku – 6.06.2018

 

1. Zmiany przepisów prawa pracy w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO.

2. Działalność socjalna pracodawcy a ochrona danych osobowych – nowe uprawnienia pracodawcy.

3. Umowy o pracę na czas określony i okres próbny po zmianach.

4. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w zakresie umów cywilnych.

5. ŚWIADECTWA PRACY – nowe zasady wystawiania.

6. Kiedy i jakie wynagrodzenie pomimo niewykonywania pracy.

7. Ochrona przedemerytalna po zmianach.

8. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w przypadku pierwszej kontroli firmy.

Dzień 3 – Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń – 20.06.2018

1. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe.

2. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych.

3. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe.

4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach.

5. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego.

6. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków.

Dzień 4 i 5 – Warsztaty z czasu pracy – 20-21.09.2018

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy.

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych.

6. Praca w dniu wolnym od pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

 

Ekspert – jest specjalistą prawa pracy. Rozległą wiedzę prawniczą, szczególnie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych popartą doświadczeniem praktycznym wykorzystuje w pracy dydaktycznej prowadząc wykłady szkoleniowe z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Specjalizuje się problematyce czasu pracy i godzin nadliczbowych, wykorzystując swoja wiedzę z ww. zakresu do opracowywania szczegółowych rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Współpracuje m.in. z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, Krajowym Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur, Politechniką Rzeszowską, Polskim Centrum Kadrowo-Płacowym w Łodzi, Gazetą Prawną – Infor SA w Warszawie, Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. Czytelnicy gazet regionalnych i ogólnopolskich znają go jako komentatora i specjalistę zagadnień prawnych, który przybliża prawo pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

Ekspert ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju firmach i instytucjach. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Członek zespołów roboczych analizujących projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a w tym aktywny uczestnik Zespołu ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Certyfikowany Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu książek i publikacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym również dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Uczestnik, jako ABI, postępowań administracyjnych oraz kontroli prowadzonych przez GIODO. Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Ekspert – Biegły Rewident, Doradca podatkowy, Licencjonowany Audytor Wewnętrzny, Project Manager IPMA, Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Scotland , Dyplom Mastere (MBA), doktorant na wydziale prawa Krakowskiej Akademii. Doradca-konsultant, coach, trener z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, płac, zarządzania firmą oraz tematyki ogólnospołecznej. Od 1998 r właściciel grupy kapitałowej „Audit” Sp. Z O.O., Dyrektor ds. rozwoju w ogólnopolskiej firmie HR, Prelegent na Kongresie Kadry, Autorka wielu artykułów z zakresu finansów, prawa pracy i HR

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 24.05, 6.06, 20.06, 20-21.09.2018 roku w Rzeszowie.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00.

 

Cena szkolenia – 1500 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl