Temat: "Czas pracy w praktyce – warsztaty"

Cena: 739 zł

Data rozpoczecia: 2018-11-27 09:00:00
Data zakończenia: 2018-11-28 15:00:00

Uczestnicy dowiedzą się:

1. Jak prawidłowo planować pracę w różnych systemach czasu pracy.

2. Jak prawidłowo rozliczać czas pracy na koniec miesiąca i na koniec okresu rozliczeniowego.

3. Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i udzielanie wolnego za pracę w tych godzinach.

4. Jak prawidłowo rozliczyć pracę w dniu wolnym od pracy, pracę w niedzielę lub święta.

5. Jak ustalać czas pracy w odróżnieniu od czasu trwania podróży służbowej.

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy

a. Obowiązki w zakresie planowania czasu pracy

b. Obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy

c. Ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników

d. Zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

a. Norma a  wymiar czasu pracy

b. Doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy

c. Odpoczynki dobowe i tygodniowe

d. Okresy rozliczeniowe 

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

a. Systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy 

b. Rozkłady czasu pracy

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

a. Rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

b. Zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe

c. Rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika

d. Rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy.

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym o pracy.

7. Praca w niedziele i święta.

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

Ekspert – specjalista w zakresie Prawa Pracy i Czasu Pracy. Posiada wieloletnią praktykę zawodową, od kilkunastu lat zatrudniony w organach kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2018 roku w Inowrocławiu.

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Cena szkolenia: 739 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl