Temat: "Warsztaty z czasu pracy"

Cena: 640 zł

Data rozpoczecia: 2018-09-24 09:00:00
Data zakończenia: 2018-09-25 15:00:00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy, ustalaniem harmonogramów czasu pracy, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy.

1. Obowiązki i ograniczenia pracodawcy związane z czasem pracy:

a. Obowiązki w zakresie planowania czasu pracy,

b. Obowiązku w zakresie dokumentowania czasu pracy,

c. Ograniczenia w zakresie stosowania różnych systemów czasu pracy względem poszczególnych grup pracowników,

d. Zasady dokonywania zmian w zakresie obowiązujących wewnętrznie przepisów w zakresie czasu pracy.

2. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy:

a. Norma a  wymiar czasu pracy,

b. Doba i tydzień w rozumieniu czasu pracy,

c. Odpoczynki dobowe i tygodniowe,

d. Okresy rozliczeniowe.

3. Rozkłady i systemy czasu pracy:

a. Systemy czasu pracy dostosowane do potrzeb pracodawcy,

b. Rozkłady czasu pracy.

4. Praca w porze nocnej.

5. Rozliczanie godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych:

a. Rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,

b. Zasady oddawania czasu wolnego za godziny nadliczbowe,

c. Rozliczanie udzielania wolnego na wniosek pracownika,

d. Rozliczanie udzielania wolnego – decyzja pracodawcy.

6. Praca w dniu wolnym od pracy:

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy,

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

7. Praca w niedziele i święta:

a. Zasady zlecenia i rekompensowania pracy w niedziele i święta,

b. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta.

8. Dyżur w pracy i w domu.

9. Czas pracy w podróży służbowej.

Ekspert – wieloletni pracownik organów kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec ceniony przez uczestników szkoleń głównie za praktyczne podejście do zagadnień Prawa Pracy. Specjalizuje się przede wszystkim w  zagadnieniach dotyczących: czasu pracy, czasu pracy kierowców, urlopów wypoczynkowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 roku w Bolesławcu.

 

Godziny szkolenia: 9:00-15:00.

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 17 września 2018 roku – 640 zł/os + VAT*.

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 18 września 2018 roku – 700 zł/os + VAT*.

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl