Temat: "Kadry i płace – najnowsze zmiany dla praktyków"

Cena: 1200 zł

Data rozpoczecia: 2018-02-26 09:00:00
Data zakończenia: 2018-04-16 15:00:00

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych i planowanych uregulowań prawnych w Prawie Pracy;

• Zapoznanie się z aktualnym stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i orzeczeniami Sądu Najwyższego;

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poszczególnych procedur prawa pracy.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi-osobowymi, dla wszystkich tych, którzy mogą odpowiadać za nieprawidłowe nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone w ostatnim czasie oraz co wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i jakie są aktualne stanowiska PIP w zakresie czasu pracy – aby nie ponosić odpowiedzialności wykroczeniowe.

 

Dzień 1 - Prawo Pracy – przepisy obowiązujące w 2018 roku

 

1. Umowy o pracę na czas określony i okres próbny po zmianach.

2. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w zakresie umów cywilnych.

3. AKTA OSOBOWE – nowe propozycje zmian: 

4. ŚWIADECTWA PRACY – nowe zasady wystawiania:

5. Wybrane znowelizowane przepisy o zatrudnianiu:

6. Nowy sposób działania PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY w przypadku pierwszej kontroli firmy.

 

 

Dzień 2 i 3 - Prawo pracy dla praktyków – czas pracy

 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy

2.  Planowanie czasu pracy 

3. Ewidencjonowanie czasu pracy

4. Interpretacje przepisów regulujących czas pracy

 

Ćwiczenia praktyczne

 

1. Zarządzanie czasem pracy – jak można ustalić właściwą liczbę pracowników na poszczególnych stanowiskach dla prawidłowego zaplanowania czasu pracy. 

2. Harmonogramy czasu pracy – planowanie i rozliczanie dla systemów podstawowego i równoważnego.

3. Harmonogram czasu pracy dla ruchomych godzin rozpoczynania i kończenia pracy oraz przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy - przykłady

4. Badanie i analizowanie wpływu urlopu wypoczynkowego, choroby pracownika i innych nieobecności na rozliczenie czasu pracy.    

5. Ćwiczenia na przykładach zgłoszonych przez uczestników.

6. Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z planowaniem czasu pracy oraz rozliczaniem czasu pracy.

 

 

Dzień 4 - Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz dokonywaniu potrąceń

 

I. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

II. Szczególne przypadki w rozliczaniu wynagrodzeń a orzeczenia sądowe i interpretacje instytucji publicznoprawnych

 

III. Świadczenia wypłacane pracownikom a zwolnienia składkowe i podatkowe – najnowsze interpretacje urzędowe

IV. Ustalanie wysokości wynagrodzenia do wypłaty w szczególnych przypadkach

 

V. Zmiana kwalifikacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowego

 

VI. Szczególne przypadki dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków

 

Ekspert – uznany szkoleniowiec i specjalista z zakresu Prawa Pracy oraz rozliczeń czasu pracy, wieloletni praktyk. Wykładowca zajmujący się prowadzeniem zajęć w zakresie prawa pracy a w szczególności czasu pracy kierowców m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, SEKA S.A., NOT, Akademii Transportu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współautor publikacji „Czas pracy kierowców” wyd. Akademia Transportu 2007 i 2008r.

 

Ekspert - praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener  szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleniowych.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbędzię sie w dniach 26.02, 21-22.03, 16.04.2018 roku.

 

GODZINY KURSU: 09:00 – 15:00

 

Cena szkolenia – 1200 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie

podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl