Temat: "Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce"

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 10:00 - 16:00

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowców do Uczestników zajęć.

Pierwsza część szkolenia jest poświęcona formalnym aspektom elektronizacji zamówień publicznych, problemom z jakimi borykają się Zamawiający, omówienie stanu przygotowań narzędzi do elektronizacji zamówień również w kontekście e-Zamówień zaplanowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Druga cześć jest prowadzona w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie sposobu działania i obsługi Portalu e-Usług SmartPZP zapewniającego pełna elektroniczną komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą oraz archiwum elektroniczne.

Grupa Docelowa:

Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. elektronizacją zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Uczestnik szkolenia będzie miał okazję poznać uwarunkowania formalne i techniczne rewolucji w zamówieniach publicznych jaka czeka rynek zamówień publicznych już w 2018 r.

Korzyści:

Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników i pozwoli przygotować się na nadchodzące zmiany.

Elektronizacja ZP z prawnego punktu widzenia

o    Wymagania znowelizowanej ustawy dotyczącej elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień

o    Wymagania formalne dla Platformy e-Usług

o    Jednolity europejski dokument zamówienia

o    Bezpieczny podpis elektroniczny a ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie

o    Portale e-Usług a e-Zamówienia

 

Elektronizacja ZP w praktyce

o    Warsztaty praktyczne w oparciu o Portal e-Usług SmartPZP

o    Wprowadzenie do systemu – dostęp, role, bezpieczeństwo danych

o    Założenie i opublikowanie postępowania w przetargu nieograniczonym

o    Odpowiedzi na pytania do SIWZ

o    Otwarcie i ocena ofert

o    Wybór najkorzystniejszej oferty

o    Zmiana a wycofanie elektronicznej oferty

o    Obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści

o    Omówienie wymagań technicznych związanych z Portalem e-Usług SmartPZP

Ekspert - radca prawny z dwudziestoletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Od 2012 r. notowany w międzynarodowym rankingu Chambers and Partners wśród najlepszych polskich prawników w zakresie praktyki zamówień publicznych. W latach 1998 – 2004 pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych, gdzie współtworzył rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (2003). Jest autorem lub współautorem ponad 30 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 6 książek poświęconych problematyce zamówień publicznych.

Hotel DeSilva
ul. Piekary 5
61-823 Poznań

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku w Poznaniu.

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00.

 
CENA SZKOLENIA:

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 22 marca 2018 roku – 320 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 23 marca 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie 
podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl