Temat: "Aktualności w prawie pracy w 2018 roku. Praktyczne rozwiązania."

Cena: 320 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 09:00 - 15:00

Cele szkolenia: 

Poszerzenie i utrwalenie posiadanej wiedzy i kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia.

Efekty: 

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie doskonalenie posiadanej wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zastosowanie w praktyce.

Forma realizacji:

Wykład połączony z warsztatami.

Grupa docelowa:

Pracodawcy, pracownicy kadr i księgowości.

1. Dokumentacja kadrowa -  dziś i po zmianie;  

• dane osobowe, które może żądać pracodawca,  

• akta osobowe – forma papierowa czy elektroniczna;  jak długo i w jakich warunkach przechowywać, (sankcje karne),  

• komu  udostępniać dokumentacje pracowniczą, 

• najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu akt osobowych, 

• jak ich uniknąć lub naprawić.   

• degitalizacja  teczek akt osobowych wg  rządowego projektu.

2. Obowiązek  tworzenia regulaminów pracy i wynagrodzenia – praktyczne wskazówki, regulamin pracy narzędziem dyscyplinującym pracownika. 

Tryb wprowadzania zmian w regulaminie, skutki dla pracowników. Czy i kiedy pracodawca może zrezygnować z regulaminów.

3. Analiza umów o pracę.

• istotne elementy umowy o pracę, 

• data zawarcia a dopuszczenie pracownika do pracy, 

• jakich błędów unikać przy zawieraniu umów . 

• rodzaje umów o pracę – analiza pod katem przydatności u pracodawcy.  

4. Umowa na okres próbny – ile razy i  na jaki okres – analiza na podstawie przykładów.

5. Umowy na czas określony 

• limit ilościowy i czasowy umów, 

• zasady liczenia,   wyjątki od zasady,  

• obowiązek pracodawcy i sankcje ze strony PIP - analiza przykładów. 

• Kiedy umowa na czas określony  zostanie przekształcona na czas nieokreślony,

• możliwości wypowiadania tych umów przed przekształceniem ich w umowy na czas nieokreślony.

6. Rozwiązywanie umów o pracę: 

• okresy wypowiedzenia umów, 

• zasady wypowiadania umów o prace na czas określony w okresie przejściowym  przyczyny wypowiadania umów w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa (analiza pod katem przydatności u pracodawcy),  

• najczęściej popełniane błędy w rozwiazywaniu umów o pracę, 

• przykłady, kiedy błąd można naprawić, 

• zwolnienie pracownika e-mailem, faksem, telefonicznie.

7. Skuteczne rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 i 53 i 55 kodeksu pracy, analiza orzecznictwa sądowego. Najczęściej popełniane błędy. Studio przypadku.

8. Zasady sporządzania i wydawania świadectw pracy z uwzględnieniem zmian (uprawnienia rodzicielskie w świadectwie pracy), jakich błędów unikać. Kiedy należy  sprostować świadectwo  pracy.  Przykładowe wypełnienie druku świadectwa pracy – praktyczne wskazówki. 

9. Wpływ zmiany wieku emerytalnego na ochronę przedemerytalną.  

10. Urlopy wypoczynkowe  - zasady nabywania, udzielania i przedawnienia, wyjątki od przedawnienia prawa do urlopu, urlop zaległy - kiedy pracodawca może wysłać pracownika na urlop, urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, wypłata ekwiwalentu za urlop – prawo czy konieczność. Proponowane zmiany w urlopie wypoczynkowym.

11. Czas pracy w 2018 r. 

Norma czasu pracy, wykaz świąt. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele – nowe  zasady handlu w niedzielę od 1 marca 2018 r. Które placówki będą funkcjonować.  

12. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracownika i zleceniobiorcy w 2018 r. Istotne założenia ustawy o wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co wlicza się a co nie do płacy minimalnej?

13. Ile monitoringu pracownika w miejscu jego pracy – regulacje dziś a planowane zmiany w Kodeksie pracy. 

14. Jakie inne zmiany w kodeksie są w przygotowaniu - krótkie omówienie.

15. Rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez uczestników. Indywidualne konsultacje.

 

Ekspert - absolwentka prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych prawa pracy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogiki kwalifikacyjnej z terapią zajęciową Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie. Długoletni szkoleniowiec, cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń za umiejętność praktycznego przekazywania wiedzy, praktyk zajmujący się prawem pracy na co dzień, stale doskonalący swoją wiedzę i umiejętności. Stosuje nowatorskie metody i techniki nauczania. Stały współpracownik Naczelnej Organizacji Technicznej, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, wykładowca Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Centrum miasta

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Szkolenie odbędzię sie w dniu 20 marca 2018 roku w Krakowie.

GODZINY SZKOLENIA: 9:00 – 15:00

 

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 13 marca 2018 roku – 320 zł/os + VAT*

Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 14 marca 2018 roku – 350 zł/os + VAT*

 

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl