Temat: "Akcja bilans i podatkowe oraz rachunkowe zamknięcie roku podatkowego"

Cena: 990 zł

Data rozpoczecia: 2017-12-20 09:00:00
Data zakończenia: 2018-02-06 15:00:00

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawią najważniejsze zagadnienia związane z bilansowym zamknięciem roku pod względem podatkowym i rachunkowym.  Będą omawiane kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

DZIEŃ 1

Temat: „Rachunkowość – akcja bilans 2017”

 

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

 

3. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego  za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe. 

4. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

5. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

 

6. Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów:

 

7. Zasady ustalania wyniku finansowego:

 

8. Rachunek przepływów pieniężnych.

9. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

10. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz informacje uzupełniające do bilansu jednostek mikro.

11. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

12. Zagadnienia szczegółowe:

 

13. Przygotowanie ksiąg do badania przez biegłego rewidenta.

14. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie. 

15. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

 

 

DZIEŃ 2 – DZIEŃ 3 

Temat: Podatkowe zamknięcie roku w PIT/CIT i VAT 2017

ZAKRES SZKOLENIA

I. Podatki dochodowe przedsiębiorstwa

1. Rodzaje i momenty powstania przychodu podatkowego

 

2. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów

 

3. Sposoby rozliczania podatkowych różnic kursowych 

4. Podatkowe zasady rozliczania inwentaryzacji

 

5. Szczególne przypadki dokonywania świadczeń na rzecz pracowników 

 

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika i podatnika

 

II. Podatek od towarów i usług (VAT).

1. Obowiązki roczne związane z obrotem i rozliczeniem podatku.

 

2. Struktura sprzedaży i korekty podatku.

 

 

Ekspert -  wysokiej klasy ekspert oraz od wielu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz w dziedzinie rachunkowości. Swoją wiedzą i praktyką chętnie dzieli się na szkoleniach przeprowadzanych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Ekspert - Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 1989 r. najpierw pracując jako księgowa, a następnie od 1994 r. prowadząc własną działalność gospodarczą w formie biura rachunkowego przekształconego w kancelarię doradztwa podatkowego Od 2000 r. prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu podatków i rachunkowości przede wszystkich dla słuchaczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jak również dla wielu innych instytucji szkoleniowych i na zlecenia firm. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz prezesa zarządu Kancelarii Doradztwa Podatkowego.

 

Zajazd Sezam
ul. Komisji Edukacji Narodowej 51
37-450 Stalowa Wola

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Złóż formularz
ON-LINE
>>>>

Kurs odbywa się w dniach 20 grudnia 2017, 19 stycznia i 6 lutego 2018.  

 

GODZINY SZKOLENIA: 09:00 – 15:00

 

Cena całego kursu – 990 zł/os + VAT* 

 

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

 

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl