Temat: 6 błędów w WPFie, które skutkować mogą programem naprawczym oraz jak rozegrać wskaźnik z art. 243 ufp, żeby uniknąć problemów z zadłużeniem

Cena: 349 zł

Szkolenie trwa w godzianch: 10:00 - 15:00

- Zapoznanie skarbników z najczęstszymi błędami metodologicznymi przy przygotowywaniu WPFów, jakie napotyka się w praktyce, w celu ich uniknięcia w trakcie przygotowywania budżetu i WPFu na 2018 rok
- Zapoznanie skarbników z metodologią liczenia maksymalnej zdolności kredytowej i najnowszymi zasadami inteligentnego zarządzania długiem, których stosowanie zagwarantuje bezproblemową spłatę zadłużenia.


Korzyści:
- Zapoznasz się z praktycznymi przykładami sytuacji problemowych w WPFie po to, by móc ich uniknąć u siebie,
- Zapoznasz się z wypracowanymi na podstawie wieloletnich doświadczeń metodami oceny potencjału finansowego samorządu i jego zdolności kredytowej, co umożliwi sfinansowanie większej ilości inwestycji w sposób bardziej bezpieczny;
- Przygotujesz odpowiedź dla radnych na zarzut, że gmina jest coraz bardziej zadłużana,
- Poznasz główne ryzyka związane z pozyskiwaniem zadłużenia i sposoby na ich uniknięcie.

1. Wprowadzenie.

2. 6 najczęstszych błędów w WPFach z omówieniem ich konsekwencji:
a. nieprawidłowe tempo wzrostu dochodów i wydatków
b. przeszacowanie lub niedoszacowanie nadwyżek operacyjnych
c. przeszacowanie sprzedaży majątku
d. zbyt krótki termin zapadalności długu w stosunku do zdolności kredytowej
e. zaniżenie prognozy kosztów odsetkowych
f. brak ujęcia dotacji majątkowych w latach kolejnych
g. bonus: brak marginesu bezpieczeństwa w IWZ i jego rola.3. Pomiar potencjału finansowego i zdolności kredytowej.4. Liczenie maksymalnej zdolności kredytowej.


5. Jak odpowiedzieć na zarzut radnych, że gmina jest zbyt wysoko zadłużona.6. Zagrożenia związane z zadłużeniem i sposoby na ich uniknięcie.
a. Związane z pozyskaniem finansowania
b. Związane ze spłatą finansowania.7. Podsumowanie

Mariusz Gołaszewski – Prezes Zarządu i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o., instytucji zajmującej się opracowywaniem rozwiązań dla jst w zakresie finansowania inwestycji, zarządzania finansami jst i zadłużeniem. Ekspert i praktyk rynku finansowego z ponad 15-letnim stażem, w szczególności w zakresie finansowania długu samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach managerskich i w zarządach firm finansowych i bankowości. Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce banku sektora publicznego Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.
Od wielu lat prowadzi szkolenia dla skarbników, m.in. organizowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe oraz wykłady na uczelni wyższej z zarządzania finansami i długiem jst.Zrealizował dla jst i spółek komunalnych ponad 200 projektów pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji, kredyty, wykupy wierzytelności i inne. Ukończył stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania na SGH i z prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ibis Kraków Stare Miasto
ul. Pawia 15
31-154 Kraków

Wektor Wiedzy ul. Lawendowa 1 35-605 Rzeszów Tel.+ 48 17 859 47 17 Faks: 17 779 61 95 E-mail: biuro@wektorwiedzy.pl Strona: www.wektorwiedzy.pl

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku.

Godziny szkolenia: 10:00 - 15:00.

 

Cena szkolenia: 349 zł + VAT
Cena  szkolenia przy zgłoszeniu do 11 października wynosi:
300zł + VAT


* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: materiały, certyfikat, serwis kawowy i lunch.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl