Odzyskiwanie podatku VAT dla gmin

Z przeprowadzonych licznych szkoleń, analiz  i konsultacji z naszymi specjalistami wynika, że przez niejednoznaczność interpretacji w podatku VAT oraz nieprecyzyjność przepisów większość gmin w Polsce nie odlicza w pełni należnego im podatku lub nawet go nadpłaca uszczuplając tym samym budżet gminy.


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszym klientom i pomocy w odzyskaniu należnego podatku VAT ( który przy stawce 23 % stanowi prawie 1/4 poniesionych kosztów przez gminę )wraz z naszymi ekspertami:
- doradcami podatkowymi ( specjaliści na co dzień zajmujący się optymalizacją podatku VAT w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracują z Ministerstwem Finansów i egzaminują doradców podatkach w Polsce).
- byłymi urzędnikami Urzędów Skarbowych zajmującymi się kontrolą podatku VAT
- Biegłymi Rewidentami
pragniemy pomóc Państwa gminie odzyskać należny podatek VAT, tym samym przyczyniając się do rozwoju Państwa regionu.

Jako firma proponujemy gminom kompleksową usługę w zakresie odzyskiwania podatku VAT na czterech płaszczyznach:

1. Analiza opłacalności przejścia gminy na globalne rozlicznie podatku VAT w związku z wyrokiem NSA. W przypadku korzystnego rezultatu dokonanie należnych korekt.
2. Rozliczenie VAT – u z bieżącej inwestycji.
3. Dokonanie korekt z poniesionych kosztów do 5 lat wstecz i zwrot podatku.
4. W przypadkach spornych reprezentowanie gminy przed sądem w celu odzyskanie należnego podatku.

Dodatkowa korzyść ze współpracy z nami to możliwość poniesienia kosztów przez gminę dopiero po odzyskaniu przez naszych specjalistów należnego podatku VAT.

Nadchodzące szkolenia

Skontaktuj się z nami:

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów

tel.: +48 17 283 10 45
tel.: +48 17 859 47 17
fax: +48 17 779 61 95
tel.kom.: +48 530 253 131
e-mail: biuro@wektorwiedzy.pl